(Big Data) Büyük Veri’yi İşlemek, Anlamlandırmak

by Cenap Coskun

Büyük veri, bütün markaların ulaşmak istediği bir olgu. Ancak veri iyi işlenmezse ve doğru eller tarafından anlamlandırılıp sonuca ulaştırılmazsa ve doğru ürün çıkartılamazsa bir tehlike haline dönüşme olasılığı oldukça yüksek diyebiliriz. Önümüzdeki en önemli sorunlardan biri de gereğinden fazla veri toplamak ve fazla verinin içinde boğularak geç veya yanlış karar verme. Bahsedilen noktaya ise veri toplamaya başlanılan noktada hedeflerin belirlenememesi, gidilecek yolun belirlenememesi sonucunda anlamsız ve fazla datanın içinde kaybolmayı söyleyebiliriz. Doğru karar verebilmek için hangi sonuca ulaşmak istenildiğinin en baştan net bir şekilde belirlenmesi gerekir.

Akan Abdula’nın videosunu izleme fırsatım olmuştu. Bu söyleşide eski Amerika Başkanı Paul’dan bir alıntı yapmıştı. “Bir ülke hakkında %40’ın altında bilgiye sahipsem o ülke hakkında hiç bir şey bilmiyorum. Bir ülke hakkında %70 bilgiye sahipsem o ülke hakkında kesinlikle hiç bir şey bilmiyorum” Yani bir konu hakkında gereğinden fazla bilgi almak kişiyi aksiyon alma konusunda ağırlaştırabilir, daha önceden belirlenen ana hedeften uzaklaştırabilir ve bunun sonucunda yanlış kararlar çıkma olasılığı artabilir.

Dolayısıyla verileri yorumlayan kişilerin de önemi böylece bir kez daha ortaya çıkmış oluyor. Yani verileri toplamak, verileri işlemek kadar verileri yorumlayan kişilerin de bu konuda yetkin ve bilgili olmaları büyük önem arz etmekte. Gidilecek noktayı belirleyen kişiler bu verileri yorumlayan kişiler olacağından konusunda uzman veya markayı iyi tanıyan kişilerin veriyi yorumlamasında ve analiz etmesi büyük önem arz etmekte.

Verileri belirlerken hata oranını azaltacak bazı sorular sormak gerekir. Markanın hedef kitlesi kimlerdir? Marka bu verilerle hangi sonuçlara ulaşmak istiyor? Bu verileri marka hangi ihtiyaçtan ötürü toplamaya karar verdi? Aynı zamanda markanın satış-pazarlama hedefleri nelerdir? Gibi markanın bu işe başlarken hangi amaca hizmet edeceği ve hangi sonuca ulaşacağı gibi sorulara cevap vermesi gerekir. Bu soruları sorarken asıl amacımız

Daha sonra bu verilerin iş kararlarına dönüştürülmesi işlemi devreye giriyor. Yani bu veriler sonucunda bazı kararlar almak stratejiler oluşturulmak durumunda. Yani bu veriler ile müşterilere mesaj mı verilecek? Pazarlama stratejisi mi oluşturulacak? Şirket ile ilgili paydaşlara mesaj mı verilecek? Gibi bazı kararlar alıp bunları hayata geçirmek gerekecek. Yani ihtiyaçların belirlenmesindeki önem aynı zamanda sonuçları aksiyona dönüştürülmesi noktasında da devam etmekte.

Sonuç olarak veri, fikir veya sonuç çıkartmak için kullanılıyorsa doğru bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Veri bir konu hakkında sonuca varmamızı engelliyorsa veri toplamada ve yorumlanmasında sorun var demektir.

Alakalı veri kaliteli veridir…

Cenap Coşkun

 

Video Her Yerde

by Cenap Coskun

Bu dönemde bir çok etkinlikte yer alma fırsatım oldu yine, önemli etkinliklerden birisi de Cloudtivi ve Microsoft’un ortaklaşa düzenlediği “Video Her Yerde” etkinliğiydi. Etkinliği dinlerken aldığım notları ve tespitlerimi bu yazıda toparlayayım istedim.

Türkiye toplam 30 milyon internet kullanıcısıyla Avrupa’da ilk beş arasına girmekte. İnternet kullanıcılarının tamamına yakını video izliyor diyebiliriz. Türkiye’de video izleyen kişi sayısı 28 milyon. Aylık video izlenme rakamımız ise 8 milyar civarında. Yani bir kişi bir ayda ortalamada 286 video izliyor diyebiliriz.

İzlenme rakamlarının bu kadar artmasının en önemli etkenlerinden birisi de TV’lerin dizilerle birlikte internet dünyasına girmesi ayrıca spor programları da yine video izlenmelerini arttıran en önemli kalemlerden birisi oldu diyebiliriz.

Türkiye’de en çok izlenen video kalemleri ise Google siteleri, Facebook videoları, Microsoft, Mynet, Hürriyet Internet Group, Nokta com Medya, Milliyet gazetecilik gibi bir sıralamaya sahip. Yerli videolarda ise beni şaşırtacak şekilde Mynet en çok izlenen video sitesi, sonrasında Hürriyet grubu, nokta medya (izlesene grubu) ve son olarak Milliyet video pastasının önemli bir kısmını elinde bulundurmakta (comscore dataları)

Video izleyenlerin %57’si erkek %43’ü kadın. Rakamlar Avrupa ve Amerika ile aynı ortalamalarda seyrediyor diyebiliriz. Video izleyicilerinin çok büyük fark olmasa da ağırlığının erkekler olduğunu söyleyebiliriz. Buna ek olarak 3-4 yıl önce kadınların oranının %30-35’ler dolaylarında olduğunu düşünürsek kadın izleyiciler tarafında da hızlı büyüme olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Son dönemlerde kadın video izleyicilerin hızla arttığını varsayarsak kadınlara hitap eden markalar’ın video kullanımlarını arttırmasında fayda olacaktır. Video projelerini planlamalarına dahil etmek önemli avantaj sağlayacaktır.

Video izlenmelerin %45’lik bir kısmını 6-14 yaş grubu oluşturuyor. Geçtiğimiz dönemlere göre daha üst yaş gruplarında da artışlar gözlenmekte yani genç ve orta yaş grubu zamanla video tarafında izleyici olarak daha fazla söz sahibi olacağa benzer.

Son dönemde internet kullanıcılarının içerik sitelerine ve haber sitelerine yönelmeleri bu tarz sitelerin video izlenmelerinde önemli fayda sağladığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bir diğer ilgi çekici rakam ise oyun sitelerine olan talep, oyun siteleri de son dönemde önemli ölçüde trafiklerini arttırdığını gözlemleyebiliyoruz. Bu durum oyun siteleri açısından önemli fayda yaratma potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Oyun sitelerine olan talep bir fırsata dönüştürülüp buradan video izlenmeleri hem arttırılabilir hem de ekstra gelir sağlanabilir.

Mecralar yani internet siteleri açısından bakarsak yıllık %100 büyümelerin gelir anlamında çok karşılığı olmadığını söyleyebiliriz. Yani gelir’in de %100 büyüme imkanı bulunmayacaktır. Sonuç olarak medya sektöründeki yatırımlar, medya sektörünün içindeki online yatırımlar, son olarak video reklamcılığının toplam bütçesi içerik ve trafik büyümesiyle paralel ilerlemediği anlaşılmakta. Örneğin 2013’den 2014’e video reklam bütçelerinin artışı ortalamalarda %30 civarında oldu. Önümüzdeki yıllarda muhtemelen bu oran aynı kalacak veya daha azalacaktır. Mecralar tarafındaki büyümeler ise medya yatırımları büyüme ortalamalarının üzerinde olacaktır. Dolayısıyla mecralar/internet siteleri trafikleri ile reklam yatırımlarının arasındaki fark her zaman olacak gibi duruyor. Bu da mecralar tarafında karlılık sorununu hep gündemde tutacaktır. Yine üretilen içeriklerin illegal yollarla yayılması ve kanun dışı kullanımlar mecraların en önemli sorunlarından biri olarak göze çarpmakta.

Video tarafında içerik üretimi de bu dönemde üç aşamaya ayrıldı diyebiliriz. Bunlardan bir tanesi diziler ve spor içerikleri gibi videolar, “how to” videolar (nasıl yapılır?) bir de kullanıcıların oluşturup youtube gibi izlesene gibi sitelere ekledikleri içerik videoları diyebiliriz. bir kullanıcının oluşturduğu “makyaj nasıl yapılır?” videosu buna örnek olarak verilebilir.

Sonuç olarak video dünyasındaki trafikler hızla artmakta orta yaş grubu ve kadın kullanıcıların video izleme oranları artmakta buna bağlı olarak video sitelerinin trafikleri de yükselmektedir. Reklam yatırımları ise bu büyümelerin çok gerisinde kalmakta ve mecraların karlılık ile ilgili yeni yöntemler geliştirmesi zaruri hale gelmiştir.

 

[/<script type=”text/javascript” src=”//platform.linkedin.com/in.js”></script><script type=”in/share” data-counter=”top”></script>]