Mobil Oyun Hakkında, Mobile Games

by Cenap Coskun

Aslında mobil oyun üzerine araştırma yapmak bu zamanlarda önceliğim değildi. Önceliğim daha çok mobil reklamcılık üzerineydi. Mobil oyunları çok sevdiğim için araştırmalarım sırasında rastladığım bazı rakamlar çok ilgimi çekti ve aslında mobil oyun sektörünün geleceğe dair yüksek potansiyelin farkına da varmış oldum. Çünkü internet kullanıcılarının genelde ilgisini çekmek için ya eğlence içeriğinizin olması lazım. Ya da bilgi içeriğinizin olması lazım. İnsanlar internet sitelerini ağırlıklı olarak ya eğlenmek için ya da bilgi ihtiyaçlarını gidermek için ziyaret ederler. Aşıdaki bilgileri incelediğinizde göreceksiniz ki mobil oyunlar insanların eğlence ihtiyaçlarını gidermek için çok önemli yok kat etmiş ve etmeye de devam edeceğe benzer.

Mobil oyunlarda ürün satmak adına son dönemde önemli atılımlar gerçekleştirilmiş olduğunu görüyorum. Önceleri oyunun direkt olarak satışı gerçekleşirken son dönemde oyunlar bedava hale getiriliyor ve oyuna bağımlılık sağlanıyor. Sonrasında ise oyun içindeki materyaller veya oyun içinde ihtiyaç duyulan özellikler parayla satılıyor. Ayrıca oyun içinde gösterilen reklamlar da mobil oyun sektörü için önemli gelir kapılarından. Tabi ki sektörün altın kuralı oyun severlerde sürekli bağımlılık yaratmak. Böylece kişi oyuna karşı bir bağımlılık kazanıyor ve oyun içindeki paketleri satın alabiliyor.

 
2016 yılında akıllı telefonlar ile uygulama içerisinde 6 Milyar Dolar’ın üzerinde harcama yapılması bekleniyor.
iOS ve Android kullanıcıları zamanının %43’ünü oyun ile %26’sını Sosyal Ağlar ile, %10’unu Eğlence ile geçirmekteler. Buradan da anlaşılacağı üzere Oyun, sosyal ve eğlence %80 oranında önemli bir paya sahip.

Yine App Store ve Google Play uygulamalarına baktığımızda en çok indirilen ve en yüksek gelir sağlayan uygulamanın oyun olduğunu söyleyebiliriz. Rakamsal olarak baktığımızda ise en pahalı uygulamaların navigasyonlar olduğunu söyleyebiliriz.

Strateji, trivia, macera, aile ve rol yapma uygulama türleri uygulama içi satın almalarda en yüksek paya sahipler. Oyuncu bağımlılığı sağlamada stratejinin önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. İstatistiklere baktığımızda Strateji oyunlarının uygulama içi satın almalarda 18,5 kat daha fazla gelir getirdiğini söyleyebiliriz. Uygulama içi satın almalarda macera oyunları en düşük seviyede. Macera oyunlarının uygulama içi satın almalarda en düşük seviyde olması biraz şaşırtıcı geldi.

Akıllı Telefonlarda oyun oynanmasının oranı %74 iken akıllı telefon dışındaki alanlarda oyun oynanma oranı %24 civarındadır.

Mobil Internet

by Cenap Coskun

Mobil İnternet 2010 yılından bu yana yüksek ivme kazanması beklenen ancak beklenen atılımı 2013 de yapmayı başaran bir dünya. 2013 yılında da ivme kazanması beklenen bir diğer alan ise video ve video reklamcılığı. 2013 yılının ilk çeğreği de gösteriyor ki mobil bu yıl videoya göre nispeten daha hareketli olacak gibi duruyor. (daha&helliip;)

Y Kuşağı

by Cenap Coskun

Çok Konuşlan Meşhur Y kuşağı

Baby Boomer Kuşağı      1946-1965

X Kuşağı                              1965-1980

Y Kuşağı                              1980-2000

Z Kuşağı                               2000 –

Benim de içinde olduğum ve son dönemde adını sıkça duyduğumuz Y kuşağı hakkında bir yazı hazırlamak istedim. Bu yazıyı hazırlama ve araştırma yapma isteğim Y kuşağı hakkında son dönemlerde çok fazla konuşmalar, haberler ve bilgilere rastlamam oldu.

Peki neden Y kuşağından bu kadar fazla söz ediliyor? Bence bunun en önemli sebeplerinden birisi artık Y kuşağının iş hayatında ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olması büyük şirketlerin ve kurumların stratejilerinde ve geleceklerinde daha fazla söz sahibi olmaya başlamaları.

Araştırmalarımda rastladığım noktalardan biri ise Y kuşağının yönetiminin zor olması ve özellikle iş yaşamında kurum sadakatinin çok düşük olduğuydu. Y kuşağının yetiştiriliş tarzına bakarsanız yine önemli bir kısmı iyi şartlarda yetişmiş, yabancı dilleri muazzam ve kendilerine güvenleri çok yüksek olması kuşakta doğal bir özgüven patlamasına olanak sağlamaktadır.

Negatif bakış açısını incelediğimizde ise Baby Boomer Kuşağına rastlamaktayız. Y kuşağı ağırlıklı olarak bu kuşağın çocukları ya da şu anda bu kuşak Y kuşağın yöneticileri konumundalar.  Baby Boomer Kuşağının özelliklerine baktığımızda iş ahlakı, kıdemlilere saygı, koşulsuz itaat ve para kazandığı yere yüksek saygı ve teknolojiye yatkınlığının az olması özelliklerine sahiptirler. Y kuşağına bakıldığında ise yukarıda sayılan duyguların hemen hemen tam tersi davranış şekillerine sahiptirler. Düşük sadakat, sürekli sorgulama, itaat etmesi için yapılması söylenen şeyin mantığına uyması, bireysel çalışmayı seven, sonuç odaklı, zor beğenen ve sürekli motive edilmeyi bekleyen ve teknolojiye yüksek uyumluluğu bulunan özelliklere sahiptirler. Temelde uyuşmazlığın kaynağı da buradan kaynaklanmaktadır. Y kuşağının kendine olan aşırı güveni önceki kuşaklar tarafından biraz şüphe biraz negatif bir bakış açısıyla değerlendirilmekte zaman zaman da çekince ile karşılanmaktadır.

Aşırı güvenin sebeplerinden birisi de yine Y kuşağının eğitim kalitesinin sürekli artması. Önceki kuşaklar için yabancı dil bilmek bir meziyet iken Y kuşağı tarafından çok fazla dillendirilen bir özellik olmayıp sıradan bir özellik olarak adlandırılmaktatır. Y kuşağında yine yüksek lisans mezunu oranı hızla artmaktadır.

Buradan çıkarılacak sonuç aslına bakılırsa yüksek enerji ve yüksek potansiyeli yönetebilme becerisi sağlayabilmek. Yönetimsel şikayetlerin büyük bir çoğunluğunun bu yüksek potansiyelin idare edilememesi veya memnun olanların yüksek potansiyeli olumlu değerlendirmesinden kaynaklı olduğu ortaya çıkmakta. Y kuşağından gördüğümüz, ağırlıklı olarak önemli hissedilmeyi paradan ziyade başarı odaklı oldukları sonucu ön plana çıkmaktadır. Y kuşağı idare edilebilirse yüksek potansiyelden çok büyük bir güç ortaya çıkabilir.

Bireysel, Teknoloji Dostu, Sonuç odaklı, Zor beğeniyorlar, beğenilmek takdir edilmek önemli, motive edilmeliler, çok samimiler, hiyerarşiye karşılar.

Y kuşağı için uygun olan en anlamlı resim eklediğim resim olsa gerek.

 

 

Davranışsal Hedefleme, Behavioral Targeting

by Cenap Coskun

Bu çalışmanın özelliği geo targetingten ziyade yani kişi ve cinsiyet özelliğine göre hedefleme yapmanın yanında kişilerin (daha&helliip;)

Remarketing, Yeniden Pazarlama

by Cenap Coskun

Bir çok istatistik bilgi blog ve çalışmalardan okuduğum kadarıyla e-ticaret siteniz varsa ve ürün satıyorsanız ziyaretçi alışkanlıkları (daha&helliip;)